Digiohjelma

Tampereen kaupunki on käynnistänyt keväällä 2017 Digiohjelman, jonka tavoitteena on digitalisoida Tampereen kaupungin palveluja. Yksi Digiohjelman kehittämisen kohteista on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaaliset oppimisympäristöt. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kehitetään ja kokeillaan vuoden 2017–2018 aikana seuraavia asioita:

  • Kirjaton esiopetus – toiminnallisuus ja digitaalisuus esiopetuksessa
  • Digitaalinen tarinankerronta
  • Digimetsä – miten digitaalisuutta hyödynnetään ympäristökasvatuksessa
  • Digitaaliset välineet lasten kuntoutuksessa ja opetuksessa
  • Lola Panda – digitaaliset oppimissovellukset kielellisten, matemaattisten ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen
  • StarT – toimintamalli yhteistyössä Lumate-keskuksen kanssa
  • Digitaalisuus liikkumisessa