Tervetuloa Digimatkalle Manseen!

MITÄ

Miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä niin, että se edistää lasten oppimista? Millä tavoin kasvattajat voivat ohjata lapsia laitteiden turvalliseen ja monipuoliseen käyttöön?

Digimatkalla Mansessa -blogi esittelee Tampereen kaupungin päiväkodeissa ja eskariryhmissä tehtyjä digitaalisten oppimisympäristöjen kokeiluja. Toivottavasti kokeilut antavat inspiraatiota muille kasvatuksen ammattilaisille ja vanhemmille tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseksi oppimisessa. Digimatkalla opitaan uutta. Tule mukaan!

MIKSI

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito ja se edistää lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Valtakunnallisissa periaatteissa linjataan, että lasten kanssa tulee tutustua erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Lisäksi lapsille tulee antaa mahdollisuuksia kokeilla ja tuottaa itse sisältöjä yhdessä muiden lasten kanssa. Digitaalisuus on siis tullut pysyvästi päiväkotien ja esiopetusryhmien arkeen.